Šta je bonus kvota?

Bonus kvota predstavlja benefit koji svaki korisnik može ostvariti u okviru tri grupe mečeva: Svaki igrač ima mogućnost izbora jednog meča iz svake grupe ukoliko ispuni uslov igre, pri čemu ih super kategorijom čini to što se u svakoj od grupa nalaze mečevi sa uvećanim kvotama. Bonus kvota je bazirana na tri grupe mečeva: Bonus […]