Šta je bonus kvota?

Bonus kvota predstavlja benefit koji svaki korisnik može ostvariti u okviru tri grupe mečeva:

Svaki igrač ima mogućnost izbora jednog meča iz svake grupe ukoliko ispuni uslov igre, pri čemu ih super kategorijom čini to što se u svakoj od grupa nalaze mečevi sa uvećanim kvotama.

Bonus kvota je bazirana na tri grupe mečeva: Bonus 4+1, Bonus 6+1 i Bonus 8+1. Omogućen je izbor jednog meča iz svake grupe ukoliko je ispunjen uslov igre minimalna pojedinačna kvota na svakom meču od 1,30.

Princip prilikom sastavljanja tiketa na kome se nalaze mečevi iz bonus kvote je sledeći:

  • Ako na tiketu ima 4 para sa minimalnom pojedinačnom kvotom 1.30 , moguće je dodati jedan meč iz grupe Bonus kvote 4+1.
  • Ako na tiketu ima 6 parova sa minimalnom pojedinačnom kvotom 1.30 (nema veze što vam je peti iz grupe Bonus kvote 4+1) moguće je dodati jedan meč  iz grupe Bonus kvote 6+1.
  • Ako na tiketu ima 8 parova sa minimalnom pojedinačnom kvotom 1.30 moguće je dodati jedan meč iz grupe Bonus kvote 8+1. Nema veze što na redu 5 već postoji meč iz grupe Bonus 4+1 i/ili na redu 7 postoji meč iz grupe Bonus kvote 6+1.

Napomena: Super Multi Bonus (bonus na dužinu tiketa) ne važi na tiketima koji sadrže Bonus kvote, označene sa (4+1, 6+1 i 8+1).

Nakon ispunjavanja uslova za Bonus kvote na tiketu omogućeno je dodavanje drugih mečeva sa kvotama bez ograničenja.

Post Anketa
Da li Vam je ovaj sadržaj bio od pomoći?
Molimo Vas da nam navedete razlog Vašeg nezadovoljstva, kako bismo unapredili sadržaj. Ukoliko želite, možete ostaviti Vaš email kako bismo Vas kontaktirali u cilju rešavanja nedoumica.