Verifikacija korisničkog naloga

Da biste uspješno verifikovali Vaš Mozzart korisnički nalog potrebno je da pratite sljedeće korake: Kada Vam se otvori polje za upload fotografija potrebno je da priložite dvije fotografije: Kada Vaš Mozzart nalog bude uspješno verifikovan, dobićete poruku o uspješnoj verifikaciji. Ukoliko se podaci na ličnoj karti ne podudaraju sa podacima na Vašem Mozzart nalogu, verifikacija […]