Šta je hendikep?

„Hendikep“ je prednost u golovima (koševima, poenima, procentima ili drugim veličinama koje su u vezi sa događajem koji je predmet klađenja) za sportski događaj koja je unaprijed određena i predstavljena igraču u ponudi kladionice. Konačni ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, koševa ili poena označenih kao hendikep dodaju i golovi, […]